Bu Blogda Ara

4 Mart 2016 Cuma

Teknoloji ile Değişim Mümkün Mü?

Teknoloji ve Değişim

Değişime karşı olan direnç, işletme literatüründe oldukça üstünde durulan bir konudur. Değişiklik yönetimi, değişimde liderlik gibi konular üzerinde durulan konulardır. Gerçekten insanların alıştıkları yöntemleri değiştirmeye karşı direnç göstermeleri şirketlerde çok görülen bir durumdur. Özellikle yıkıcı değişimler, ekipler üzerinde motivasyon kaybı yaratmaktadır.

Değişimin ana kaynaklarından biri teknolojidir. Teknolojik gelişmeler iş yapış şekillerini değiştirdikçe, bunun dışında kalan çalışanlar ve şirketler direnç göstermeyi tercih edebilmektedirler. Bu direnç kimi zaman değişimi yok saymak kimi zamansa değişimi engellemek çabasını olarak kendini göstermektedir.


Değişim

Değişim toplumların dinamiğinde yer alan önlenemez bir süreçtir. Kavram olarak değişim umut ve yeniden başlama düşüncesini beraberinde getirir. Dolayısı ile değişim, konfor alanından çıkmak istemeyenler için korku kaynağı olurken, kendini geliştirmek isteyenler için bulunmaz bir fırsattır. O yüzden siyesette değişim söylemleri çoğunluk tarafından bir umut kaynağı olarak görülür. (Obama'nın 1. seçim kampanyası)

Türkiye, Teknoloji, Değişim

İnternet kullanımın giderek arttığı günümüzde farklı iş yapış biçiminin adım adım yayıldığı açık olarak görülmektedir.

Şirketlerin iş yapış şekillerini değiştirme noktasında aldığı yol önemli de olsa ne yazık ki yeterli değildir. Özellikle şirketlerin belli ciro sınırlarını geçmekte zorlanmalarının ana sebebi stratejik yatırımların yapılmaması, değişimin göstermelik seviyede kalmasıdır.

Teknolojinin sadece bir prestij alanı gibi görüldüğü, operasyonun temelinde hak ettiği yeri bulaması şirketlerin verimliliğini negatif yönde etkilemektedir. Sorunlar belirlenmeden çözüm geliştirilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu açıdan teknolojik değişimin ihtiyaçlarla ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye'de ARGE'ye ve teknolojiye ayrılan bütçe oldukça sınırlıdır. Bu sebeple firmalar düşük bütçelerle sonuç getirmeyen çözümlere yatırım yaparken, teknolojiyi kullanımını operasyonlarının merkezine oturtamamaktadırlar.

Teknoloji ve Outsource

Teknoloji hizmetlerinin outsource edilmesi, oldukça hassas yaklaşılması gereken bir konudur. Çünkü outsource, eğer işi başka bir şirkete verip sadece sonuçlarla ilgilenmek şekilde algılanıyorsa bu yaklaşım şirketin orta vadede zarar görmesine neden olur. Bu sebeple outsurce mutlaka teknoloji transferini beraberinde getirecek şekilde ve şirket stratejisine uygun olarak yapılandırılmalıdır.

Değişim Ama Niye?

Çünkü pazar dinamikleri değişiyor.
Çünkü karlılığımız düşüyor.
Çünkü üretken değiliz.
Çünkü pazar payı kaybediyoruz.

ÇözümTeknoloji üzerine kafa yorduğunuzda doğru bir strateji ile çok başarılı çözümler üretebilirsiniz. Büyük bütçelerle yazılım alımları yapmak size beklediğiniz katkıyı sağlamaz. Adım adım ve şirketin rekabet avantajlarını güçlendirecek bir çalışma ile değişimi yaşayabilirsiniz. Yazılımları rakipleriniz taklit edebilir, iyi ve size özgü bir teknoloji stratejisini taklit etmek ise neredeyse imkansızdır.

Teknolojik Değişim İçin Tıklayın


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder