Bu Blogda Ara

29 Temmuz 2015 Çarşamba

Teknoloji - Kobiler - Orta Gelir Tuzağı

Makro Ekonomik Analiz

Orta gelir tuzağı bir ülkenin belli bir kişi başına milli geliri geçememesi durumudur.  Orta gelir tuzağına düşmüş bir ekonomide görülen ana sorunlar, tasarrufların ve yatırımların zayıf olması, üretimin çeşitlilik göstermemesi yine buna bağlı olarak, üretimin zayıf ve emek piyasasının baskı altında olmasıdır.Türkiye ekonomisi incelendiğinde, ekonominin orta gelir tuzağında olduğu görülmektedir. Makro ekonomik açıdan bakıldığında, Türkiye ile Güney Kore arasında oluşan ana fark Güney Kore'nin orta gelir tuzağını yüksek tasarrufa bağlı yatırım ve üretkenlikle aşmasıdır. Bu açıdan bakıldığında üretimin çeşitlenmesi, tasarruf kaynaklı yatırımların ve üretkenliğin artması orta gelir tuzağını aşabilmek için ana şartlardır.

tasarruf oranı

Mikro Ekonomik Analiz

Makro ekonomik bu tespiti, mikro ekonomik olarak ele aldığımızda, birçok şirketin Türkiye'ye benzer durumda olduğunu görürüz. Türkiye'de özellikle özel sektör borçlanması giderek artmakta buna karşılık üretim çeşitliliği ve verimlilik ise yerinde saymaktadır. Bu sebeple uzun süreler hayatta kalmış birçok kobi belli ciroları geçemez ve karlılıklarını artıramaz. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ekonomisi ile kobilerin kaderinin aynı olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Borç durumu

Teknoloji Kullanımı

Orta gelir tuzağının çözümü üretkenlik ve üretim çeşitliliğinin sağlanmasından geçiyor. Bu açıdan bakıldığında orta gelir tuzağından kurtulmanın ana yolu teknolojiyi merkeze koyarak üretkenliği arttırabilmek. Aşağıdaki grafikte ARGE harcamaları, GSYH'nın yüzdesi olarak gösterilmiştir. Eğer Türkiye'de kobilerle ilgili bir çalışma yapılsa aynı durum ortaya çıkacaktır. Kobilerin cirolarının %1'den daha fazlasını ARGE ayırmadığı rahatlıkla söyleyebiliriz.

teknoloji arge yatırımı

Türkiye'de kobilerin çoğunun genel olarak izlediği yol, ithal ettikleri ürünler için Türkiye'de bir pazar yaratıp, satış odaklı bir organizasyon ile yüksek kaldıraç (borçlanma) kullanarak ciro elde etmektir. Elbette bu iş modeli kabul edilebilir ve gelir getiren bir modeldir. Ne yazık ki bu model ile orta gelir tuzağının aşılabilmesi mümkün değildir. Çünkü bu tip bir modelin daha büyük ciro getirebilir hale gelebilmesi için sistemin teknoloji yardımıyla otomotize edilmesi gerekmektedir. Bir üründen bir tane satmakla 100.000 tane satmak arasında yönetim, teknoloji ve altyapı olarak çok büyük farklılıklar vardır. Ülkemizde patron merkezli yönetim anlayışı ve çalışanların kendilerine has planlama yöntemleri ile bu bariyerin aşılması mümkün değildir.

Ülkemizde az sayıda bulunan üretime dayalı kobilerde, teknoloji kullanımı yetersizliğinden, maliyet üzerindeki baskı çalışanların sırtına yüklenmekte bu sebeple, verimsiz ve kalitesiz bir üretim yapısı ortaya çıkmaktadır.

Yönetim Açısından Kobiler

Başarılı kobilerin yöneticileri genellikle işlerini iyi bilen profesyonellerdir. Bu noktada sorun işin nasıl iyi yapılacağının bilinmesi değil şirket stratejisinin doğru belirlenmesidir. Bir restoran işletmekle restoran zinciri kurmak arasında büyük bir fark vardır. Bu sebeple, kobiler iki durumla karşı karşıya kalır; ya büyümekten vaz geçerek durumlarını korumaya çalışırlar yada kontrolsüzce bir büyüme yarışına girerek kaliteden ödün verirler. İşte bu noktada önemli olan stratejik olarak şirketin doğru pozisyonlanması ve ulaşılacak hedefler doğrultusunda teknolojinin etkin kullanılmasıdır.

Büyümeden Olmaz mı?

Elbette olur ama bu durumda mutlaka sektörde kopyalanması zor bir rekabet avantajınızın olması gerekir. Bu noktada da teknoloji firmanıza çok büyük değer katabilir. Süreçlerinizi optimize ederek, bilgi birikiminizin şirkete sürdürülebilir değer katmasını sağlayabilirsiniz.

Teknolojiye Bakışımız

Ne yazık ki, özellikler orta ölçekli şirketler teknolojiye bir masraf merkezi gözüyle bakmaktadırlar. Teknolojinin yeni cep telefonu olarak algılandığı ülkemizde, bu durumu çok da garipsememek gerekir. Bu bakış aslında yukarıda söz ettiğimiz sorunların ana kaynağıdır. Yöneticiler başarısızlıklarını, çalışanların maaşlarını baskılamak için kullanmaktadırlar. Bu durum çalışan kalitesini düşürmekte ve şirketler geçemedikleri orta gelir tuzağına daha derin saplanmaktadırlar.

Teknoloji ile Ne Değişir?

Doğru teknoloji uygulaması büyük yatırımlar yapmak anlamına gelmez. Doğru yatırımlarla anlamlı faydalar sağlamak ana amaç olmalıdır. Kobilerin bulundukları sektörlere göre stratejilerini netleştirerek yapmak için değil gerçekten rekabet avantajı yaratmak için teknolojiyi kullanmaları gerekir.

Bu noktada kopyalamak, herkesin yaptığını tekrar etmek kimseye bir yarar sağlamaz. Gerçekten hedefler, müşteriler ve bütçeler çerçevesinde çok başarılı adımlar atılabilir. Yada daha yıllarca biz bir türlü büyüyemiyoruz der dururuz, sanki bir şansızlıktan söz eder gibi.

HızlıYOL Teknoloji
Read More »

23 Temmuz 2015 Perşembe

CRM-1 : CRM'e Giriş - CRM Nedir?

Read More »

21 Temmuz 2015 Salı

CRM Yazılımları Karşılaştırma

CRM Strateji

CRM YAZILIMLARI

CRM yazılımlarını karşılaştırmak için farklı kriterler kullanabiliriz. Tüm CRM (Customer Relation Management) yazılımlarında olan ana özellikler şu şekilde sıralanabilir;

  • Müşteri Veri Yönetimi: Müşteri ile ilgili kontak bilgileri, yazışmalar, teklifler ve notların belli bir veritabanı düzeni içerisinde yönetilmesi.
  • İlişki Yönetimi: Müşteri ile ilgili mail, telefon, toplantı ve tüm görüşmelerin planlanması, kayıt altına alınması ve raporlanması.
  • İş Akışı Otomasyon: Müşteri ile ilgili yapılacak çalışmaların otamatize edilmesi. Örnek olarak A şirketi talep gönderdiğinde, Satışçı Ali'ye görev düşsün yada müşteri kayıt olduğunda hoş geldin maili gitsin.
  • Raporlama: Satış hedeflerinin belirlenmesi, satış ekibinin performansının takibi için hazırlanan raporlar.
Yukarıda saydığımız özellikler bir CRM'de olmasını beklediğiniz ana özelliklerdir. Bu ana özelliklerin üzerine farklı sistemler eklenerek şirketin tüm süreci CRM'e bağlı olarak yönetilebilir. Eğer satış odaklı bir şirketseniz, tüm sisteminizi CRM üzerine kurmanız doğru olacaktır. Bu açıdan bakıldığıda HızlıYOL olarak kullandığımız ZOHO CRM,  stok yönetimi ve ön muhasebe modülleriyle entegre olarak, müşteri ilişkilerine bağlı olarak teklif ve satış sürecini yönetmemize imkan vermektedir.

Aşağıda farklı CRM yazılımlarının karşılaştırmasını görebilirsiniz. Bu grafikte y ekseni yazılımın sektörde kullanılırlığını, x ekseni ise müşteri memnuniyetini göstermektedir. Lider grubunda bulunan yüksek performanslı ve çok kullanılan yazılımlar, Salesforce, Zoho, Hubspot, Dynamics ve Nimble olarak ön plana çıkmaktadır. Yüksek müşteri memnuniyetine sahip ama kullanımı az olan birçok yazılım liderlere hızla yaklaşmaktadır.  Bu grupta bulunan yazılımlardan bazıları pipeline deals, salesnet, workbooks.
Şahsi olarak, bu yazılımlardan bir çoğunu denemiş bir olarak, her bir yazılımın kendine göre çok güçlü özellikleri olduğunu söyleyebilirim. Şirketinize uygun ürünü seçmek için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.
Read More »

10 Temmuz 2015 Cuma

Ücretsiz CRM Kullanabilmek Mümkün mü?

ÜCRETSİZ CRM

CRM yazılımları günümüzde teknolojinin bir çok imkanını kullanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında CRM yazılımı seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şu şekilde sıralanabilir.

1- Sosyal CRM: 

Kullandığınız CRM'in sosyal medya ortamlarına entegre olabilmesi. Günümüzde bu özellik CRM kullanıcılarının hayatlarını oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu özellikle sayesinde potansiyel müşterinize ait birçok bilgiyi facebook, linkedin, twitter gibi sosyal ağlardan kolaylıkla toplayabilirsiniz. Ayrıca yine bu sosyal ağlarda ürünlerinize ilgi gösteren müşteri adaylarını CRM üzerinden yönetebilirsiniz.

2- Mobil: 

Günümüzde mobil cihazler hepimizin hayatının ayrılmaz bir parçası oldu. Bu açıdan kullandığınız CRM yazılımının mutlaka mobil cihazlarda kullanılıyor olması gereklidir. Bu kullanımdan kastım, akıllı telefon ile yaptığınız satış aktivitelerini kayıt altına almanızdır. Örnek vermek gerekirse telefonla yaptığınız bir görüşmeyi not düşerek tek tuşla sisteme kayıt edebilmelisiniz.

3- Entegre Edilebilirlik: 

Bu nokta CRM yazılımları için oldukça önemlidir. CRM'in outlook, MS Office, Google Docs gibi günlük hayatta kullandığınız sistemlerle entegre olabilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde, hazırladığınız bir teklifi veya ilgili mailleri kolaylıkla müşteri hesabınıza bağlayabilirsiniz.

4- Kolay Kullanım: 

Kullanım kolaylığı CRM gibi bir yazılım için hayati öneme sahiptir. Kimse kullanımı zor olan bir sisteme veri girmek istemez. bU sebeple günümüzde artık CRM'i oyunlaştırarak bilgi girmeyi kolaylaştırmaya çalışan ürünler geliştirilmektedir. Ayrıca  kullanım kolaylığı, ekibin eğitilmesi için gerekli zamanı minimize edecektir.

5- Otomatik İş Akışları: 

Otomatik iş akışlarının kolaylıkla oluşturulması, satış ekiplerinin doğru zamanda müşteriye ulaşabilmeleri için oldukça yararlıdır.

6- Etkin Raporlama: 

Raporlama CRM'in fayda sağlaması için en önemli kısımlardan biridir. İçeri alınan bilgilerden doğru ve hızlı rapor alınabilmesi CRM seçiminde dikkat edilmesi gereken bir kriterdir. 

Ücretsiz CRM kullanmak mümkün mü? 

Bu sorunun kısa cevabı evet. Ücretsiz crm kullanabilmek için birçok alternatifiniz olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada önemli olan bu yazılımların sizin ihtiyaçlarınıza göre uyarlanarak size fayda sağlamasıdır.

İki tip ücretsiz CRM'den söz edebiliriz;

- Açık kaynak kodlu CRM yazılımları: Açık kaynak kodlu CRM yazılımları, eğer bağış yapmak istemiyorsanız tamamen ücretsizdir. Ama yazılımları özelleştirmek ve etkin olarak kullanabilmek için yazılım bilgisi ve tecrübeli bir admin'e ihtiyacınız olacatır. Bu açıdan, açık kaynak kodlu yazılımların da size masraf yaratacağını unutmayın.

- SaaS tipi CRM yazılımları: "Software as a Service" tipi yazılımlar aslında yazılım kiralama mantığına dayanırlar. Yazılımı kullandıkça aylık yada yıllık ödeme yaparsınız. Bu tip CRM yazılımlarını belli sınırlamalar altında ücretsiz kullanma şansınız vardır.

Aşşağıda Capterra'dan alınmış karşılaştırma tablosunu bulabilirsiniz.

CRM Karşılaştırma


Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için yukarıda belirtilen yazılımların ücretsiz versiyonları oldukça yeterli gözüküyor.

Biz HızlıYOL Teknoloji olarak yukarıda belirtilen ürünleri deneyerek ürünlerin performanslarını belirlemeye çalıştık. Her ürürnün kendine göre iyi özellikleri olduğunu söyleyebilirim. Biz şirket olarak ZOHO CRM'i tercih ettik. Hem kullanım kolaylığı hemde bedava versiyonu ile istediğimiz tüm çalışmaları yapabiliyor olmamız bizi etkiledi.

Tekrar etmek istiyorum, söz ettiğimiz ücretsiz deneme değil. Ücretsiz olarak kullanabilmek. Örnek vermek gerekirse biz ZOHO CRM'i 10 kişiye kadar mevcut özellikleri ile kullanabiliyoruz.

Eğer CRM kullanmaya karar verirseniz, lütfen bize ulaşın. Size çok yardımcı olabiliriz.
Read More »